608 62 1881

Fitxa Tècnica

Fitxa tècnica Aigua Mineral Natural Sant Hilari

Reg. San nº 27.01558/B

1.- Denominació de producte.

La denominació legal del producte és Aigua Mineral Natural, d’acord amb els reials decrets 1074/2002, de 18 d’octubre i 1744/2003, de 19 de desembre, pels quals es regula el procés d’elaboració, circulació i comerç d’aigües de beguda envasades i les directives europees 80/777/CEE, 96/70/CE i 2003/40/CE. L’adopció d’aquesta denominació implica el compliment de la legislació mencionada.

2 .- Composició Mineral

pH 8.16
Conductivitat (20ºC): 196.-micro.S/cm
Matèria Seca (180 ºC): 136.0mg/l
Alcalinitat (T.A.) (CaCO3): 0.0mg/l
Alcalinitat (T.A.C.) (CaCO3): 63.9mg/l
Duresa Total (CaCO3): 81.0mg/l
Bicarbonats (HCO3): 78.0mg/l
Carbonats (CO3): 0.0mg/l
Sulfats (SO4): 16.4mg/l
Clorurs (Cl): 11.5mg/l
Nitrats (NO3): 13.8mg/l
Fluorurs (F): 0.3mg/l
Nitrits (NO2): Neg. o< 0.02mg/l
Sílice (SiO2): 14.3mg/l
Calci (Ca): 26.5mg/l
Magnesi (Mg): 3.6mg/l
Sodi (Na): 9.0mg/l
Potassi (K): 1.7mg/l
Ferro (Fe): Neg. o<0.010mg/l
Manganès (Mn): Neg. o<0.005mg/l
Amoni (NH4): Neg. o<0. 10mg/l

Absència de contaminants químics i orgànics segons la legislació espanyola i europea. (Reials decrets 1074/2002 i 1744/2003 i directives europees 80/777/CEE, 96/70/CE i 2003/40/CE). La composició mineral està subjecta a la petita variabilitat, pròpia dels productes naturals.

3 .- Anàlisi Bacteriològica

Absència de contaminació bacteriològica, d’acord amb la legislació espanyola i europea (Reials decrets 1074/2002 i 1744/2003 i directives europees 80/777/CEE, 96/70/CE i 2003/40/CE)

4 .- Indicacions i especificacions

Aigua mineral natural mineromedicinal. Aigua de mineralització feble. Apta per a dietes pobres en sodi. Apta per a la preparació d’aliments infantils.

5 .- Nota de Tast

Aigua de paladar fi sense regustos apreciables. La seva baixa mineralització i la seva puresa natural li confereixen subtils propietats organolèptiques.

6 .- Presentació

Ampolles de 18,9 L reutilitzables servides a domicili.

7 .- Conservació

Conservar en lloc fresc i sec, protegit de la llum solar i exempt d’olors intensos.

8 .- Gestió de Qualitat

Està implantat un sistema de seguretat alimentària, basat en l’Anàlisi de Perills i Control de Punts Crítics (APPCC) segons exigeix ​​la reglamentació vigent. Així mateix, en la mateixa planta envasadora es realitzen totes les anàlisis diaris, microbiològics, químics i organolèptics, previstos en la esmentada reglamentació (reials decrets 1074/2002 i 1744/2003 i directives europees 80/777/CEE, 96/70/CE i 2003/40/CE). Les anàlisis trimestrals i quinquennals, són realitzats en un laboratori extern acreditat.

Descobreix el nostre ampli catàleg de productes